Bánfi Zoltán


 


 

Bánfi Zoltán főtörzsőrmester 1999. február 1-je óta teljesít szolgálatot a Városi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság állományában. A beosztásához szükséges szakmai tanfolyamot jó eredménnyel végezte el.


Munkáját az elvárásoknak megfelelően, szakszerűen végzi, szakmai tudását folyamatosan bővíti. Kreativitása fejlesztő hatású, a fiatal kollégákat legjobb tudása szerint segíti.

A „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetéssel a Képviselő-testület Bánfi Zoltán főtörzsőrmester közel tíz esztendős példaként állítható tűzoltó és tűzmegelőzési szakmai munkásságát ismeri el.


 


 

Chovan Erzsébet


 Chovan Erzsébet 1988. óta dolgozik a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Biológia-földrajz-technika szakos tanár, jól felkészült szakember, munkáját a pontosság, precizitás, a gyermekszeretet jellemzi. Osztályfőnökként végzett tevékenysége is példaértékű.


Hosszú évek óta tanítványai eredményesen szerepelnek megyei és országos versenyeken, öregbítve a város és az iskola hírnevét. A tanítási órán kívül sok szabadidős programot szervez a tanulóknak: túrákat, kirándulásokat, vetélkedőket, táborokat, színház- és mozi látogatásokat.

A Képviselő-testület a közoktatás terén végzett példaértékű munkásságának elismeréseként adományozta e kitüntetést.


 


 

Mucsi Tiborné


 


 

A "Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért" kitüntető oklevelet és a vele járó pénzjutalmat a Köztisztviselők Napján, 2008. július 1-jén Mucsi Tiborné vezető-főtanácsos vehette át. Az oktatási-igazgatási csoportvezető 1983 óta dolgozik az oktatás, közművelődési igazgatás területén a városban. Tevékenységét nagyfokú szakmai tudás, felkészültség és elhivatottság jellemzi. A város lakossága rendezvényszervező és értékteremtő munkásságát ismeri. Pályázatai által valósult meg a Millenniumra a Mezőkovácsháza története c. monográfia, melyet szerkesztett is, a Csanád vezér köztéri szobor, több városunkat bemutató kiadvány, prospektus. Jelentős szerepet vállalt a „Kovácsházi Napok” hagyománnyá tételében, önkormányzati alapítású civil szervezet létrehozásában és patronálásában.


 


 

Czabarka Etelka


 Az egészségügyi szakmában dolgozók köréből Czabarka Etelka nyugdíjas körzeti ápolónő részesült a "Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért" önkormányzati elismerésben. A volt körzeti ápolónő több mint 30 évig állt a település szolgálatában. Itt nőtt fel, és itt dolgozott nyugdíjazásig. Az emberek szerették, megbíztak gyógyítást segítő munkájában. Orvos kollégái tisztelték, becsülték hivatásszeretetéért, szakmai észrevételeit elfogadták. Az orvosi ügyelet alapító munkatársa volt. A Semmelweis napon poszthumusz kitüntetés átadására került sor, mert hosszan tartó betegsége után 2008. június 2-án hunyt el.


 


 Szakálné Koltai Klára


 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2008. augusztus 20.-án a Városi Napon az alábbi kitüntetést adományozta:


MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT kitüntetést Szakálné Koltai Klára népművelő könyvtáros és német szakos általános iskolai tanár kapta, aki 35 évet töltött városunkban közszolgálati jogviszonyban. Érettségit követően 1969-ben a Művelődési Központban helyezkedett el, művelődési előadóként és életútja kisebb nagyobb kitérőkkel végig ehhez az intézményhez illetve a közművelődéshez kötődött. Az elmúlt három és fél évtizedben meghatározó szerepet töltött be városunk kulturális életében. 16 évig irányította a Művelődési Központot, kezdetben igazgató-helyettesi majd vezetői minőségben. A közművelődés intézményi struktúra váltásait követően két új szervezeti forma gyakorlatát is ő alakította ki a közművelődésben. 1994-ben az Általános Művelődési Központ keretében négy tagintézmény szakmai munkáját hangolta össze, vezette az igazgató tanácsot és irányította a közös gazdálkodást. 2004-ben pedig a Megyében is ritkaság számba menő Közhasznú Társaságként működő Kalocsa Róza Kulturális Kht. ügyvezető igazgatójaként bizonyította be ennek a formának a létjogosultságát. Kreativitásának köszönhetően új színfoltok jelentek meg a művelődési központ palettáján. Jó arány érzékkel találta meg a NÉPI és Urbános Kultúra reprezentáltságát. Ennek köszönhetően – szemben más kisvárosokkal – nem sekélyesedett el a kulturális élet a városban, sőt 2007-től a Kistérség szakmai koordináló műhelyévé vált a Közhasznú Társaság. Műveltsége, intelligenciája, kiváló szakmai tudása, iránytűként szolgált abban, hogy a ház valóban a kultúra háza legyen, ahol a különböző életkorú, különböző világfelfogású és különböző motiváltságú csoportok megtalálják a helyüket. 14 évig tanított a Közép és Általános Iskolában, kiváló eredményt ért el a német nyelv emelt szintű oktatásában, tanítványai országos versenyekig, előkelő helyezésekig jutottak el. E mellett közösségformáló és nevelő munkája is példaértékű volt a nevelőtestületben.
A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” azon személyek vagy szervezetek elismerésére szolgál, akik Mezőkovácsháza város közjavát szolgálták, hosszantartóan kiváló munka-teljesítményt nyújtottak, vagy egy területen kiváló eredményt értek el az adott évben.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2008. augusztus 20.-án a Városi Napon az alábbi kitüntetéseket adományozta:


POLGÁRMESTERI OKLEVELEKET adtak át:


Id. Kuliga Lőrincné nyugdíjas tanítónő részére pedagógiai tevékenységéért, gyermekvédelemben nyújtott kiemelkedő munkájáért.

Szabó Béla közírónak, a városban végzett közéleti munkájáért a civil szervezetekben mutatott aktivitásáért.

Hetényi György költőnek, költői munkásságáért, közművelődésben, irodalomban betöltött szerepéért, a város hírnevének öregbítéséért.

Trájer Jánosné nyugdíjas óvónőnek. Négy évtizedes pedagógiai tevékenységéért, a város két civil szervezetében való példaértékű munkájáért.

Lukács János vállalkozónak a város kereskedelmi életében elért eredményeiért, a daganatos gyermekek gyógyulásáért végzett karitatív tevékenységéért.

Ale Attila amatőr bokszolónak a szuper nehézsúlyban országos versenyeken elért első, második, harmadik helyezéseiért.

Özv. Zacsok Mihályné részére 100. születésnapja alkalmából.

 
 
 
Bánfi Zoltán


 


 

Bánfi Zoltán főtörzsőrmester 1999. február 1-je óta teljesít szolgálatot a Városi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság állományában. A beosztásához szükséges szakmai tanfolyamot jó eredménnyel végezte el.


Munkáját az elvárásoknak megfelelően, szakszerűen végzi, szakmai tudását folyamatosan bővíti. Kreativitása fejlesztő hatású, a fiatal kollégákat legjobb tudása szerint segíti.

A „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetéssel a Képviselő-testület Bánfi Zoltán főtörzsőrmester közel tíz esztendős példaként állítható tűzoltó és tűzmegelőzési szakmai munkásságát ismeri el.


 


 

Chovan Erzsébet


 Chovan Erzsébet 1988. óta dolgozik a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Biológia-földrajz-technika szakos tanár, jól felkészült szakember, munkáját a pontosság, precizitás, a gyermekszeretet jellemzi. Osztályfőnökként végzett tevékenysége is példaértékű.


Hosszú évek óta tanítványai eredményesen szerepelnek megyei és országos versenyeken, öregbítve a város és az iskola hírnevét. A tanítási órán kívül sok szabadidős programot szervez a tanulóknak: túrákat, kirándulásokat, vetélkedőket, táborokat, színház- és mozi látogatásokat.

A Képviselő-testület a közoktatás terén végzett példaértékű munkásságának elismeréseként adományozta e kitüntetést.


 


 

Mucsi Tiborné


 


 

A "Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért" kitüntető oklevelet és a vele járó pénzjutalmat a Köztisztviselők Napján, 2008. július 1-jén Mucsi Tiborné vezető-főtanácsos vehette át. Az oktatási-igazgatási csoportvezető 1983 óta dolgozik az oktatás, közművelődési igazgatás területén a városban. Tevékenységét nagyfokú szakmai tudás, felkészültség és elhivatottság jellemzi. A város lakossága rendezvényszervező és értékteremtő munkásságát ismeri. Pályázatai által valósult meg a Millenniumra a Mezőkovácsháza története c. monográfia, melyet szerkesztett is, a Csanád vezér köztéri szobor, több városunkat bemutató kiadvány, prospektus. Jelentős szerepet vállalt a „Kovácsházi Napok” hagyománnyá tételében, önkormányzati alapítású civil szervezet létrehozásában és patronálásában.


 


 

Czabarka Etelka


 Az egészségügyi szakmában dolgozók köréből Czabarka Etelka nyugdíjas körzeti ápolónő részesült a "Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért" önkormányzati elismerésben. A volt körzeti ápolónő több mint 30 évig állt a település szolgálatában. Itt nőtt fel, és itt dolgozott nyugdíjazásig. Az emberek szerették, megbíztak gyógyítást segítő munkájában. Orvos kollégái tisztelték, becsülték hivatásszeretetéért, szakmai észrevételeit elfogadták. Az orvosi ügyelet alapító munkatársa volt. A Semmelweis napon poszthumusz kitüntetés átadására került sor, mert hosszan tartó betegsége után 2008. június 2-án hunyt el.


 


 Szakálné Koltai Klára


 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2008. augusztus 20.-án a Városi Napon az alábbi kitüntetést adományozta:


MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT kitüntetést Szakálné Koltai Klára népművelő könyvtáros és német szakos általános iskolai tanár kapta, aki 35 évet töltött városunkban közszolgálati jogviszonyban. Érettségit követően 1969-ben a Művelődési Központban helyezkedett el, művelődési előadóként és életútja kisebb nagyobb kitérőkkel végig ehhez az intézményhez illetve a közművelődéshez kötődött. Az elmúlt három és fél évtizedben meghatározó szerepet töltött be városunk kulturális életében. 16 évig irányította a Művelődési Központot, kezdetben igazgató-helyettesi majd vezetői minőségben. A közművelődés intézményi struktúra váltásait követően két új szervezeti forma gyakorlatát is ő alakította ki a közművelődésben. 1994-ben az Általános Művelődési Központ keretében négy tagintézmény szakmai munkáját hangolta össze, vezette az igazgató tanácsot és irányította a közös gazdálkodást. 2004-ben pedig a Megyében is ritkaság számba menő Közhasznú Társaságként működő Kalocsa Róza Kulturális Kht. ügyvezető igazgatójaként bizonyította be ennek a formának a létjogosultságát. Kreativitásának köszönhetően új színfoltok jelentek meg a művelődési központ palettáján. Jó arány érzékkel találta meg a NÉPI és Urbános Kultúra reprezentáltságát. Ennek köszönhetően – szemben más kisvárosokkal – nem sekélyesedett el a kulturális élet a városban, sőt 2007-től a Kistérség szakmai koordináló műhelyévé vált a Közhasznú Társaság. Műveltsége, intelligenciája, kiváló szakmai tudása, iránytűként szolgált abban, hogy a ház valóban a kultúra háza legyen, ahol a különböző életkorú, különböző világfelfogású és különböző motiváltságú csoportok megtalálják a helyüket. 14 évig tanított a Közép és Általános Iskolában, kiváló eredményt ért el a német nyelv emelt szintű oktatásában, tanítványai országos versenyekig, előkelő helyezésekig jutottak el. E mellett közösségformáló és nevelő munkája is példaértékű volt a nevelőtestületben.