Nagy András

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2008. augusztus 20-án a Városi Napon az alábbi kitüntetést adományozta:MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSÉRT kitüntetést Nagy András kapta. 1947-ben Szabolcs-Szatmár megyei Nagydoboson született. Szakképesítést a Budapesti Vasútgépészeti Technikumban szerzett. Szakmai életútja korán kötődött Békés megyéhez. Kezdetben a Békés megyei Tervezőiroda, majd a Battonyai Tanács alkalmazásában állt, mint műszaki ügyintéző. 1985-től nyugdíjazásáig a helyi ÉPSZER Kft-ben építőipari műszaki előkészítő munkakört töltött be. A rendszerváltást követő első szabad választáson kapott bizalmat Mezőkovácsháza város polgáraitól. A politikai pluralizmus jegyében alpolgármesteri tisztségre jelölték és választották képviselőtársai. A polgármester összeférhetetlensége okán történő felmentésével az egész ciklusban vezette a képviselő-testületet alpolgármesterként. Keresztény értékrenden álló erkölcsi tartása adott erőt ahhoz a munkához, melyet Mezőkovácsháza város közéletében végzett. Az első ciklusban regnáló hatalomnak kellett az önkormányzatiság alapjait lerakni. Meg kell tanulni a tulajdonosi szemléletet s gondolkodásmódot, a vagyonnal felelős gondolkodást. Erről így írt a volt alpolgármester: A mi helyzetünket nagymértékben nehezítették az áttekinthetetlen vagyoni, tulajdoni viszonyok. A volt állami vagyonból közüzemek vagyonából mi és mikor került át az önkormányzat tulajdonába, a megyei vagyonátadó bizottságok működésének nehézsége, az átadott feladatokhoz való megfelelő vagyonátadás figyelemmel kísérése sok gonddal s küszködéssel járt s egyben az önkormányzat mozgásterét is meghatározta. Vezetésével az önkormányzat az alapellátás biztosítását tekintette elsődlegesnek, a már meglevő értékek mindenáron való megőrzését.Mihály Antalné : Csanád Vezér Általános Iskola magyar irodalom és nyelvszakos tanára.. Szaktárgyában kiváló szakmai felkészültséggel rendelkezik, innovatív, kreatív kollega, elsők között csatlakozott új módszerek alkalmazásához. Szaktárgyához kötődő versenyekre készített fel eredményesen. Jelentős a nevelőmunkához kötődő egyéb tevékenysége is. Dolgozott munkaközösség vezetőként, diákönkormányzat vezetőként, közalkalmazotti tanács elnökeként és két évig igazgatóhelyettesként. Hosszú évekig szerkesztette az Iskolaújságot. Több évtizedes szakmai munkájáért, közösségi nevelőmunkájáért kapta a díjat.
 


 

Farkas Attiláné : 39 éves közszolgálati idejéből több, mint 33 évet töltött el Mezőkovácsházán. Az önkormányzati rendszer létrejöttét követően a helyi önkormányzati rendszer kiépítésében kiemelkedő szerepet játszott. Nagy szaktudással és tapasztalattal bíró közigazgatási szakember, munkájával szemben mindig maximalista. A hivatali apparátus oszlopos tagja, jó közösségi ember, a munkatársak példaképe. 1993. évtől kezdődően segíti a hivatali vezetés munkáját, elsősorban önkormányzati feladatok ellátásában. Munkáját a jogkövető, következetes, felelősségteljes és politikamentes közszolgálat jellemez.


 


 

Gyurkó Mátyás: A Mezőkovácsházi mentőállomás mentőtisztje, aki 1985. óta áll a mentőszolgálatnál munkaviszonyban. Hosszú ideig egyedül képviselte a sürgősségi betegellátás legmagasabb szakmai szintjét. Több évig állomásvezetőként dolgozott. Magasan kvalifikált oxyológiai szakemberként számos életet mentett meg gyors és szakszerű minőségi színvonalon végzett szakmai munkája eredményeként. Példaértékű tevékenységével szakmai tekintélyt és elismerést vívott ki a háziorvosok, az ellátási terület kórházi orvosai, valamint munkatársai részéről egyaránt.

 

 

 

A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” azon személyek vagy szervezetek elismerésére szolgál, akik Mezőkovácsháza város közjavát szolgálták, hosszantartóan kiváló munka-teljesítményt nyújtottak, vagy egy területen kiváló eredményt értek el az adott évben.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2010. augusztus 20-án a Városi Napon az alábbi kitüntetéseket adományozta:

POLGÁRMESTERI OKLEVELEKET adtak át:

Ale Pál Béla mesterfodrász: aki fodrászmesterségét öt évtizeden át folytatta városunkban, nemcsak a fodrászüzletben, de a házakhoz kijárva is szolgálta a város idős, beteg embereit, a köz érdekében a Képviselő-testületi munkában fejtette ki áldozatos tevékenységét.

 

 

 

Spiák Sándorné nyugalmazott tanítónő: Több évtizedes pedagógiai tevékenységének elismeréseként kapta a díjat. Marika néni több generációt nevelt fel a városunkban szigorú szeretettel, követelmények állításával.

 

 

 

 

Fekete László tűzoltó őrnagynak: 1995 óta teljesít szolgálatot a Városi Tűzoltóság állományában

A szolgálatteljesítés során tanúsított kimagasló helytállásáért tűzoltó századossá, majd 2008-ban tűzoltó őrnaggyá léptették elő.

Szolgálati feladatait kiváló szinten látja el, szolgálati csoportját szakmai igényességgel irányítja. Tűz és káreseteknél a résztvevő személyi állomány tevékenységét szakszerűen fogja össze.
 

 

 

 

Kisházy Sándorné tanítónő: közel 30 éve végzi nevelő-oktató tevékenységét. Pedagógiai munkáját a gyermekek szeretete, megbecsülése hatja át. E pozíciójában meghatározó egyéniség volt az iskola arculatának alakításában, a kollégák innovációjának elősegítésében, az iskola népszerűségének növelésében.

 

 

Nevelő- oktató munkáját jelenleg is az alsó tagozatos kisdiákok között végzi. Tanítványai, kollégái szeretik, tisztelik emberi habitusáért, szilárd értékrendjéért, kollegiális segítőkészségéért.