Tisztelt Látogató!

Ezen az oldalon találja meg a törvényben és jogszabályban meghatározott,
kötelezően közzéteendő adatokat az előírtaknak megfelelően, a tartalmat folyamatosan frissítjük.

Jogszabályi háttér:

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 5 éves beszámolója:

5 éves beszámoló megtekintése / letöltése

Közérdekű adatok közzététele:
Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyi adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet , vezetők
Közzétételi egység: Elérhető adatok

Adat megnevezése Megjegyzés
Hivatalos név (teljes név) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Székhely Mezőkovácsháza
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 5800 Mezőkovácsháza
Árpád utca 176.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagyhálózatkijelölő számmal) 68/381-011
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esteben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 68/381-656
Központi elektronikus levélcím titkarsagpolghiv[kukac]mezokovacshaza.hu
A honlap URL-je http://mezokovacshaza.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
Az ügyfélfogadás rendje LINK

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése Megjegyzés
A szervezeti struktúra  (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) LINK

Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Polgármester:
Varga Gusztáv, polgarmester[kukac]mezokovacshaza.huJegyző:
Dr. Szilbereisz Edit, jegyzo[kukac]mezokovacshaza.hu
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Aljegyző:

Szabóné Faragó Julianna
68/381-011, 147-es mellék
szabonefj[kukac]mezokovacshaza.hu

Igazgatási irodavezető:
Szabóné Faragó Julianna
68/381-011, 147-es mellék
szabonefj[kukac]mezokovacshaza.hu

Műszaki irodavezető:
Sóki Zoltán
68/381-011,  121-es mellék
sokizoltan[kukac]mezokovacshaza.hu

Költségvetési irodavezető:
Ágostonné Dohányos Ivett
68/381-011,  148-as mellék

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Féléves beszámoló 2008 Polgármesteri Hivatal

Féléves beszámoló 2008 Városi Önkormányzat

Gazdálkodási adatok:

Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának létszám és bér adatai 2008.január 1-től – 2008. szeptember 30.
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Polármesteri Hivatalának létszám és bér adatai 2008. január 1-től – 2008. december 31-ig.
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Polármesteri Hivatalának létszám és bér adatai 2009. január 1-től – 2009. szeptember 30-ig.
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Mezőkovácsháza gazdasági társaságokban való részesedéseinek nyilvántartása
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzatának 2008. évi beszámolója
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzatának 2008. évi beszámolójának szöveges indoklása
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések
Kimutatás a civil és sport szervezetek 2008. évi önkormányzati támogatásáról
Kimutatás a civil és sport szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatásáról
Kimutatás a civil és sport szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatásáról
Költségvetés 2008
Kalocsa Róza Kulturális Közhasznú Társaság egyszerűsített éves beszámoló 2008
Kalocsa Róza Kulturális Közhasznú Társaság egyszerűsített éves beszámoló 2009

Szálláshely szolgáltatókról:

A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás a szálláshely szolgáltatókról

Közigazgatási eljárások határozatai:

Ügyiratforgalmi statisztika 2017. I. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2017. II. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2016. I. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2016. II. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2015. I. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2015. II. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2015. III. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2015. IV. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2014. I. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2014. II. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2014. III. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2014. IV. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2013. I. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2013. II. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2013. III. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2013. IV. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2012. I. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2012. IV. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2011. I. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2011. II. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2011. III. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2011. IV. negyedév
Ügyiratforgalmi statisztika 2010.
Ügyiratforgalmi statisztika

Intézmények alapító okiratai

Négy Évszak Óvoda
Polgármesteri Hivatal
Városi Könyvtár
Humán Szolgáltató Központ
Kalocsa Róza Kft.
Vízmű Kft.
Meszolgker Kft.

Egyebek:

Adatlap ebösszeíráshoz
Összevont jelentés az önkormányzat felelősségi körébe tartozó személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről 
Közbeszerzési terv 2009
Nettó öt millió Ft-t elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések adatai
Intézkedési és fejlesztési terv 2009 Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kalocsa Róza kft. közhaszmúsági jelentése 2008. év
Számvevői jelentés 2009.
Számvevői jelentés 2009. táblázatai
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása
2016-tól Kereskedelmi nyilvántartás (bejelentés és működési engedély köteles)
Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása
Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása
Telepengedély nyilvántartás
Független könyvvizsgálói jelentés Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról