Tisztelt Látogató!
 

Ezen az oldalon találja meg a törvényben és jogszabályban meghatározott,
kötelezően közzéteendő adatokat az előírtaknak megfelelően, a tartalmat folyamatosan frissítjük.

 

Jogszabályi háttér:

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

Közérdekű adatok közzététele:
Általános közzétételi lista

Információátadási Szabályzat

I. Szervezeti, személyi adatok
 
1.1. Kapcsolat, szervezet , vezetők
Közzétételi egység: Elérhető adatok

 

 

 

Adat megnevezése Megjegyzés
Hivatalos név (teljes név) Mezőkovácsházi  Polgármesteri Hivatal
Székhely Mezőkovácsháza
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 5800 Mezőkovácsháza
Árpád utca 176.
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagyhálózatkijelölő számmal) 68/381-011
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esteben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 68/381-656
Központi elektronikus levélcím titkarsagpolghiv[kukac]mezokovacshaza.hu                                                                                                                                                   
A honlap URL-je http://mezokovacshaza.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)  
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve  
Az ügyfélfogadás rendje LINK

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Adat megnevezése Megjegyzés
A szervezeti struktúra  (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) LINK                                                                                                            

Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése Megjegyzés
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Polgármester:
Varga Gusztáv, polgarmester[kukac]mezokovacshaza.hu                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Jegyző:
Dr. Szilbereisz Edit, jegyzo[kukac]mezokovacshaza.hu
 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Aljegyző:

 

 

 

 

Igazgatási irodavezető:
Szabóné Faragó Julianna
68/381-011, 147-es mellék
szabonefj[kukac]mezokovacshaza.hu

Műszaki irodavezető:
Sóki Zoltán
68/381-011,  121-es mellék
sokizoltan[kukac]mezokovacshaza.hu

Költségvetési irodavezető:
Ágostonné Dohányos Ivett
68/381-011,  148-as mellék