• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
  • Vízi közmű üzemeltetés
  • Temetkezési szolgáltatás
  • Állati hulladék elszállítás
  • Közvilágítás

szerződésekből,