Dr. Kalmár Ernő nyugalmazott állatorvos


Dr. Kalmár Ernő 1914. február 17-én született egyszerű szülők gyermekeként Ócsán. Édesapja patkoló és gyógykovács volt. Az állatok szeretetét a családi házból hozta, korán megismerkedett az állatbetegségekkel és gyógyítási eljárásaival. A család Kiskunhalason élt, édesanyját kora gyermekkorban, 12 évesen vesztette el.
Elemi és középiskolai tanulmányait lakóhelyén, Kiskunhalason végezte. Kiváló tanulóként 1937-ben felvételt nyert az Állatorvosi Főiskolára, ahol 1937-ben diplomázott.
Pályakezdőként Mezőkovácsházán magán állatorvosként helyezkedett el, itt kötött házasságot és itt élt 1941-ig.
1941-1951-ig Vásárosnaményban először körzeti állatorvosként, majd járási állatorvosként vívott ki elismerést magának.
A szövevényes politikai játszmák elől 1951-ben Mezőkovácsházára tért vissza, nyugodt háttér országot remélve. Állami állatorvosi kinevezést kapott majd később járási főállatorvosi tisztséget töltött be.
Közvetlenül tapasztalta a parasztokat sújtó begyűjtő, beszolgáltató rendszer embernyomorító hatását.
1956-os forradalomban cselekvő szerepet vállalt a FORRADALMI TANÁCSBAN. Világosan látta és hangot is adott annak a ténynek, hogy a Rákosi rendszerben az állatállomány teljesen tönkrement, a lakosság húskészlete és tartaléka elfogyott, a családok éheznek. Higgadt mértéktartása nagyban hozzájárult a forradalomban a vérontás elkerüléséhez.
Tettének politikai következményét éveken át viselte.
Járási főállatorvosi kinevezését visszavonták, körzeti állatorvosként tevékenykedett nyugdíjazásáig.
A lakossággal való kapcsolata példaértékű volt, szerették az emberek és bíztak gyógyító tevékenységében.
Köztiszteletben állt, mi sem bizonyítja jobban, minthogy az első szabad választáskor, 1990-ben az elsőként megalakult önkormányzat képviselőjévé választották Mezőkovácsháza választópolgárai. A bizalmat munkájával, erkölcsi tartásával vívta ki.
76 évesen a helyhatóság korelnöke lett. Bölcsessége, tapasztalata nagy respektet eredményezett. A Népjóléti Bizottság elnökévé választották, egy valamikor már volt, de rég elfelejtett formációt az önkormányzatiságot kellett újra felfedezni, és kialakítani a helyi szervezeti és intézményi rendszerét.
A szociálisan rászoruló emberek helyi segélyezése, életminőségének jobbítása volt a fő irányvonala annak a szociálpolitikának, amit Dr. Kalmár Ernő a helyhatósági munkában képviselt és irányított.
A díszpolgári cím egy elhívatott életpályát, kiemelkedő szakmai tudást és gyakorlatot, Mezőkovácsháza település több évtizedes szolgálatát és tevékeny közéleti szerepvállalást fémjelez. Egy életutat, melyet a település méltó és követendő példaként állít polgárai elé.
Melyet a költő így fogalmaz meg: Ember lenni mindig minden körülményben.


A díszpolgári cím adományozására 2007. március 15-én került sor.