Fodor IstvánnéMiután 1979-ben megszerezte a magyar-orosz szakos diplomáját 1980-tól dolgozik a helyi iskolában. Szaktanári tevékenysége mellett volt magyar szakos munkaközösség vezető, majd az érdekvédelemben is vállalt feladatot.


1998-ban kapott bizalmat a fenntartó önkormányzattól és azóta is áll a feladatok és intézményátalakulási viharok kereszttüzében. Munkabírása, feladatmegoldó képessége etalon a szakmában.

Elismerve, az iskola fejlődésében betöltött erjesztő szerepét, irányító koordinációs vezetői munkáját, a város közoktatásában elért példaértékű munkáját a képviselő-testület Fodor Istvánnét Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért kitüntetésben részesítette.Molnár Józsefné1972-ben kémia-matematika szakon szerzett tanári diplomát. Azóta a mi iskolánk pedagógusa.


Kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkezik. Szorgalmas, kitartó, a színvonalból nem engedő ember.

A szigora mögött a gyermekszeretete áll. Nála igaz a mondás: követelek, mert tisztellek.

Molnár Józsefné 4 évtizedes pályáját annak eredményét az Oktatási és Kulturális miniszter pedagógus szolgálati emlékéremmel ismerte el.

A képviselő-testület veretes szakmai pályája elismeréseként, a városban vállalt közéleti szerepvállalásáért nyugdíjba vonulás alkalmából Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért kitüntetésben részesíti Molnár Józsefné tanárnőt, az oktatási kulturális bizottság első ciklusban volt tagját és jelenlegi elnökét.Kiss IlonaKiss Ilona több, mint 30 éve dolgozik a közigazgatásban mindvégig Mezőkovácsháza városban. Munkája szervesen kötődik a Képviselő-testület munkájához. Vezeti a testületi ülések jegyzőkönyvét, nyilvántartja a testületi határozatokat. Közreműködik a vagyonnyilatkozatok kezelésében.


Tizenhat éve nélkülözhetetlen szerepet tölt be a helyhatósági és országos választások lebonyolításában. Nagyban hozzájárult ahhoz a jó hírnévhez amelyet a városban működő Választási Bizottság kivívott magának megyei szinten.

Közszolgálati tevékenységére magas szakmai tudás, elhivatottság és korrekt együttműködés, lojalitás jellemző.

Munkája, köztisztviselői magatartása példaként állítható a szakma számára.

Mindezekre tekintettel méltónak és érdemesnek találjuk e cím viselésére.ÁDÁM ANDÁRSNÉ


könyvtárigazgatóÁdám Andrásné vezetése alatt álló könyvtár óriási fejlődésen ment át az elmúlt 10 évben.


A hagyományos könyvkölcsönzés és azzal összefüggő szakmai-adminisztrációs munka példaértékűvé nőtte ki magát.

Áttértek a számítógépes nyilvántartásra és kölcsönzésre. Másrészről olyan új, esetenként közművelődési tevékenységgel bővítették a könyvtár szolgáltatását, amely kistréségre kiterjedően is elismertté vált.

A Négy város történelmi vetélkedője, mára már megyei elismerést vívott ki magának

A körzet gyermekei évről évre várják a könyvtár nyári olvasótáborait. Egyedülálló ez a kezdeményezésük is.

Nemcsak a városban, a kistérségben is hiánypótló kezdeményezésük a számítógépes tanfolyam szervezése, mely pályázat eredményeként volt biztosítható.

Elektronikus helyismereti Ki Kicsoda? adatbázist hoztak létre.

Az Uniós ismeretterjesztésben elismerésre méltó módon vették ki részüket, előadások, kiadványok, vetélkedők szervezésével.

Intézményeink közül első helyen állnak a beadott és nyert pályázatok számában, amellyel az önkormányzat szűkös forrását egészítik ki az olvasók jobb kiszolgálása érdekében.

A fent kifejtett munka kezdeményezője és irányítója a könyvtárigazgató, fenti minőségi mutatók az ő irányítása alatt jelentek meg és váltak a minőségi munka jellemzőivé. Nemcsak a kreativitása, az innovációs igénye, a szívós, kitartó munkabírás, de az igényes könyvtári szolgáltatás kialakítására való törekvése és elért eredménye is elismerésre méltó.

Ádám Andrásné munkája új színfoltot hozott a város közművelődésében, az önkormányzat kitüntetése méltó helyre került személyében.