Nagy András

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2008. augusztus 20-án a Városi Napon az alábbi kitüntetést adományozta:MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSÉRT kitüntetést Nagy András kapta. 1947-ben Szabolcs-Szatmár megyei Nagydoboson született. Szakképesítést a Budapesti Vasútgépészeti Technikumban szerzett. Szakmai életútja korán kötődött Békés megyéhez. Kezdetben a Békés megyei Tervezőiroda, majd a Battonyai Tanács alkalmazásában állt, mint műszaki ügyintéző. 1985-től nyugdíjazásáig a helyi ÉPSZER Kft-ben építőipari műszaki előkészítő munkakört töltött be. A rendszerváltást követő első szabad választáson kapott bizalmat Mezőkovácsháza város polgáraitól. A politikai pluralizmus jegyében alpolgármesteri tisztségre jelölték és választották képviselőtársai. A polgármester összeférhetetlensége okán történő felmentésével az egész ciklusban vezette a képviselő-testületet alpolgármesterként. Keresztény értékrenden álló erkölcsi tartása adott erőt ahhoz a munkához, melyet Mezőkovácsháza város közéletében végzett. Az első ciklusban regnáló hatalomnak kellett az önkormányzatiság alapjait lerakni. Meg kell tanulni a tulajdonosi szemléletet s gondolkodásmódot, a vagyonnal felelős gondolkodást. Erről így írt a volt alpolgármester: A mi helyzetünket nagymértékben nehezítették az áttekinthetetlen vagyoni, tulajdoni viszonyok. A volt állami vagyonból közüzemek vagyonából mi és mikor került át az önkormányzat tulajdonába, a megyei vagyonátadó bizottságok működésének nehézsége, az átadott feladatokhoz való megfelelő vagyonátadás figyelemmel kísérése sok gonddal s küszködéssel járt s egyben az önkormányzat mozgásterét is meghatározta. Vezetésével az önkormányzat az alapellátás biztosítását tekintette elsődlegesnek, a már meglevő értékek mindenáron való megőrzését.