Kedvezményezett neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

 

A projekt címe: Ipari terület kialakítása Mezőkovácsházán

 

Szerződött támogatás összege: 450,00 millió forint

 

Támogatás mértéke: 100 %
 

Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma: 
 

A projektben Mezőkovácsháza Város önkormányzata a helyi gazdaság fejlesztése,  valamint a foglalkoztatás növelése érdekében egy meglévő Ipari terület fejlesztését,
valamint a környező zöldmezős területek közművesítésével történő kibővítését tervezi megvalósítani összesen 83.394 m2 területen.
A terület kedvező fekvése, magas érdeklődést generál a betelepülni szándékozó  vállalkozások részéről, mely szükségszerűvé teszi a jelenlegi területek kapacitásának bővítését. A város önkormányzata jelenleg Is min. 5 db betelepülési szándéknyilatkozattal rendelkezik a fejleszteni kívánt területek vonatkozásában. A projekt fő célcsoportját a termelő tevékenységet folytató, betelepülni kívánó mikro, kis-és középvállalkozások jelentik.

Fő cél, hogy Mezőkovácsháza város Önkormányzata korszerű Infrastruktúrát biztosítson a vállalatok letelepedéséhez, illetve működéséhez.

A projekt hosszú távú közvetett célja:
 

 • A beruházás eredményeként fokozatosan egyre több új betelepülő vonzása, ezzel párhuzamosán az árbevétel egyenletes, növelése;
 •  A betelepülő cégek számának növekedésével arányosan nő a térség tőkevonzása;
 • A térség gazdásági versenyképességének növelése;
 • Az új betelepülök által új munkahelyek teremtése, hosszú távon biztos megélhetés biztosítása a térség lakóinak;
 • A fejlesztés regionális, országos gazdaságélénkítő hatást fejt ki.

Elvárt eredmények, közvetlen célok,
 

 • A betelepült vállalkozások körének szélesítése;
 • Új vállalkozások vonzása a térségbe a fenntartható fejlődés alapjainak biztosítása révén
 • Az ipari termelési, valamint a szolgáltató területen az alkalmazotti létszám emelkedése;
 • A térség gazdasági életének fellendülése;
 • A mezőgazdasági termelés időjárásnak való kitettsége, illetve a klímakockázati tényezőket ellensúlyozandó, egyéb termelési szektorban tevékenykedő cégek létrejöttének elősegítése;
 • Működő tőke vonzása a körzetbe

Elvárt, számszerűsíthető eredmények

 

A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek, ipari parkok területe: 8,34 ha. A projekt keretében egy meglévő iparterület fejlesztése valósul meg. A terület jelenleg is hasznosított, azonban a meglévő közművek állapota rossz, illetve nem alkalmas a területre történő további betelepülő vállalkozások igényeinek biztosítására. Az ingatlanon található víztorony elavult, illetve a meglévő transzformátor állomás is cserére szorul a nem megfelelő kapacitása miatt. A területtel határos beépítetlen ingatlan bevonható az Iparterületbe, így az további lehetőséget biztosít az újonnan betelepülni kívánó vállalkozások számára. A meglévő és az új iparterület jobb megközelíthetősége érdekében egy új út is megépül.
Jelen projekt hatásaként a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet értelmében komplex programmal fejlesztendő járási központ Mezőkovácsházán egy olyan beruházás valósul meg, mely a megfelelő feltételek megteremtésével elősegíti a kezdő, vagy új fejlődési szakaszba lépő mikro-és kivállalkozások növekedési pályára állását, a térségbe új Vállalkozások betelepülését, a térség gazdasági életének fellendülését, a működő töke vonzását, a munkanélküliség csökkentését, valamint a pályázó árbevételének növelését.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.01

 

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00009