“Építsük közösen! – Együttműködési program Mezőkovácsháza versenyképes társadalmáért”
 

 

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011

 

 

 

A kedvezményezett neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
 

A projekt címe: Építsük közösen! – Együttműködési program Mezőkovácsháza
versenyképes társadalmáért

 

A szerződött támogatás összege: 52 490 436 Ft
 

A támogatás mértéke: 100,00%
 

A projekt tartalmának bemutatása: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata “Építsük közösen! – Együttműködési program Mezőkovácsháza versenyképes társadalmáért” elnevezésű TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 kódszámú pályázat 52 490 436 Ft támogatásban részesült, amely az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. Mezőkovácsháza város vezetése hosszú távú célként tűzte ki a szegregáció felszámolását, melyhez konzorciumi partnereit hívta segítségül, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt és a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ. Ennek elérése érdekében a helyzetfelmérést követően egy célrendszer került kialakításra, melyhez az alábbi, szorosan kapcsolódó beavatkozások valósulnak meg: Egészséges életmód motivációs program, szűrőnap, gazdálkodj okosan – pénzkezelési ismeretek tanácsadás, életvezetési tanácsadás, bűnmegelőzési program, sport napja, egészségnap, környezetvédelmi mozgalom, együtt könnyebb – adománygyűjtő rendezvény.
 

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.05.31.
 

A projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011
 


 

 

“Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán”
 

TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 

 

A kedvezményezett neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
 

A projekt címe: Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán
 

A szerződött támogatás összege: 65 000 000 Ft
 

A támogatás mértéke: 100,00%
 

A projekt tartalmának bemutatása: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata “Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán” elnevezésű TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 kódszámú pályázat 65 000 000 Ft támogatásban részesült, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A projekt célja a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” konstrukció kertében Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint fenntartó a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ telephelyének, azaz az Idősek Klubjának (H-5800 Mezőkovácsháza, Fáy A. u. 30-32. szám, 568/24. hrsz.) korszerűsítése, fejlesztése, másrészt az önkormányzati tulajdonú épület (H-5800 Mezőkovácsháza, Táncsics M. utca 19. szám, 2156. hrsz.) korszerűsítésével, fejlesztésével a szolgáltatás minőségi javulása. A tervezett fejlesztés, korszerűsítés a jelenleg ellátásban részesülő idősek megváltozott szükségleteihez igazodóan célozza a gondozási feltételek megteremtését.
 

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.09.30.
 

A projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026
 


 

 

“A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése” 

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066

A kedvezményezett neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

A projekt címe: A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 61 216 540 Ft
 

A támogatás mértéke: 100,00%
 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által üzemeltetett Városi Könyvtár átfogó energetikai korszerűsítése. A Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amely iskolai könyvtári feladatokat is ellát, egyben az információs központ szerepét is betölti, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a kistérség 12 településének könyvtári ellátását is biztosítja. A korszerűsítési projekt konkrét célja az energia-megtakarítás, az épület hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítésén illetve megújuló energiaforrás alkalmazásán keresztül, amely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését biztosítja.

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018.12.31.
 

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066
 

 

 

Pályázatok:

 

 

 

 

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése​

Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán

Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Mezőkovácsházán​

Építsük közösen! – Együttműködési program Mezőkovácsháza versenyképes társadalmáért​