Polgármesteri Elismerő Oklevél
2007. október 23.

A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” azon személyek vagy szervezetek elismerésére szolgál, akik Mezőkovácsháza város közjavát szolgálták, hosszantartóan kiváló munka-teljesítményt nyújtottak, vagy egy területen kiváló eredményt értek el az adott évben.2007. évben kapták:


Dr. Fekete Lajosné a mezőkovácsházi I. sz. Általános Iskola nyugalmazott igazgató-helyettese, az alsótagozatos pedagógiai munka irányításáért és érdemeiért.


Gecseiné Kóródi Teréz a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, pénzügyi csoportvezetője, a Városi Önkormányzat 2007. évi pénzügyi konszolidációjában elért munkateljesítményéért.


Kovalik Istvánné a Négy Évszak Óvoda Óvodavezetője, a Kistérségi Óvodavezetői Civil Szervezet létrehozásáért, az óvoda tanügyigazgatási dokumentációjában való országos szintű elismertségéért.


Nagyné Csiffáry Anna a Csanád Vezér Általános Iskola gazdaságvezetője, az intézményhálózat pénzügyi szervezetének és rendszerének kiépítéséért, színvonalas működtetéséért.


Öszterling Bernadett a mezőkovácsházi Római Katolikus Egyházközség kántora, a felekezeti életben, a hitoktatásban elért érdemeiért.


Strasinski Istvánné a Csanád Vezér Általános Iskola nyugalmazott tanára, a gyermek és ifjúságvédelemben és a közéletben végzett bizottsági munkájáért.


Szabó Lajos a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, a Mezőkovácsházi Torna Egyletben végzett sportedzői, illetve sporttitkári feladatok elismeréséül.


id. Ürmös Gyula az I. sz. Általános Iskola nyugalmazott igazgató-helyettese, a város sakkéletében végzett kiemelkedő tevékenységéért.


Mozgáskorátozott Egyesület Mezőkovácsházi Csoportja: A mozgássérült emberek életkörülményeinek javításában felmutatott városi szintű érdemeiért.


Művészeti Iskola Zenepedagógusai: A város kulturális életében betöltött szerepükért, a város kulturális rendezvényein való színvonalas programjaik elismeréséül.Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk, kívánjuk, hogy munkájuk és tevékenységük továbbra is Mezőkovácsháza gyarapodását szolgálja.