A Mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központ energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066 azonosító számú projekt műszaki ellenőri feladat ellátására a beérkezett árajánlatok alapján Dékány Ákos Kft-t hirdetem ki győztes pályázónak.