TÉLI TÜZELŐTÁMOGATÁS

 

Lakossági tájékoztató

a téli rezsicsökkentés iránti igénybejelentésről

 

A Kormány az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában lehetővé tette, hogy a Mezőkovácsháza közigazgatási területén lévő olyan háztartások részére, melyeknél nincsen kiépített gáz- vagy távhőhálózat, vagy valamilyen oknál fogva a szolgáltatás nincs bekötve, elérhetővé váljon a téli rezsicsökkentés.

Az állami támogatásra való igénybejelentés a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján hivatali ügyfélfogadási időben legkésőbb 2018. október 15. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő, ezt követően igénybejelentés nem fogadható be, támogatás nem adható. 

Háztartásonként, mely az igénylő személynek a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye, egy darab igénybejelentés nyújtható be. Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadhatja be.

 Jelen eljárásrendben: háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§(1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Az igénybejelentés további feltétele, hogy az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozzon arról, hogy az igénybejelentésben szereplő háztartás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben még nem részesült, azaz gáz- vagy távhőszolgáltatás díjára jóváírást nem kapott. Az igénylőnek továbbá nyilatkozatában tudomásul kell vennie, illetve hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

A BM OKF főigazgatója meghatalmazást ad a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének, hogy – az adminisztratív vizsgálat részeként – szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezzen. Az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet, brikett), mely később nem módosítható. Az igénybejelentés lezárulása után az érintettek az igényelt fűtőanyagot az Önkormányzat által kiválasztott vállalkozónál, a részükre kiállított hivatalos igazolással vehetik át.

A támogatás kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, az nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatvány 2018. augusztus 31. (péntek) napjától a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Portáján valamint Igazgatási Irodáján (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176 sz. I. emelet) ügyfélfogadási időben vehető át.

A kitöltött és aláírt igénybejelentő nyilatkozatot a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. sz. I emelet) ügyfélfogadási időben kell leadni legkésőbb: 2018. október 15. napjáig.

Felhívjuk az igénylők figyelmét, hogy az igénybejelentő lap kitöltéséhez feltétlenül szükségesek a személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) bemutatása.

  A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfőtől- Csütörtökig 8,00 – 12,00 13,00 – 16,00

Péntek 8,00 – 13,00

 

Mezőkovácsháza, 2018. augusztus

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata