Meghívó

2016. szeptember 22-én (csütörtökön) 13 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza

földszinti tanácskozóterme

 

Napirendi pontok:

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között

történt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról

Előadó: Varga Gusztáv polgármester

 

2.) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi költségvetése végrehajtásáról

Előadók: Varga Gusztáv polgármester

 

3.) A Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója az önkormányzat érdekében végzett tevékenységéről

Előadó: Dr. Bagdi László ügyvéd

 

4.) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde beszámolója az óvoda éves tevékenységéről

Előadó: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető

 

5.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről

Előadó: Mucsi Tiborné elnök

 

6.) A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályázati tevékenységéről

Előadó: Projektfelügyelet Kft.

 

7.) Előterjesztések