“Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán”


TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019

A kedvezményezett neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

A projekt címe: Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán

A szerződött támogatás összege: 53 483 808 Ft

A támogatás mértéke: 100,00%


A projekt tartalmának bemutatása: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata “Háziorvosi rendelő infrastrukturális felújítása Mezőkovácsházán” elnevezésű TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 kódszámú pályázat 53 483 808 Ft támogatásban részesült, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata teljes körűen biztosítja a lakosság számára az egészségügyi alapellátásokat. Háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat áll helyben a lakosság rendelkezésére. Az Önkormányzat célja, hogy hosszú távon is biztosítani tudja a jó minőségű közszolgáltatásokat, így az egészségügyi alapellátást is a településen, a lakóhely közelében. Ennek a célnak az elérése érdekében valósította meg ezt a projektet is. A projekt keretében Reformátuskovácsháza településrész háziorvosi ellátásának (vegyes körzet) fejlesztése történt meg, amely nagyobb részben az ellátásnak helyet adó épület felújítását, energetikai korszerűsítését, valamint akadálymentesítését, kisebb részben új eszközök beszerzését foglalja magában. A projekt megvalósításának indokát az jelenti, hogy az épület, amelyben a háziorvos és asszisztense dolgozik, és amelyhez egy szolgálati lakás is tartozik, egy közel 50 éves épület, amely már több szempontból sem felelt meg a jelenlegi követelményeknek.


A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.06.29.


A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019