A városban működik a Borostyán Fürdő, amely a város egyik legjelentősebb turisztikai központja. A fürdőbe a szomszédos településekből is sok vendég érkezik. A Parkfürdő elsősorban az itt táborozó német és szlovák turisták számára fontos turisztikai helyszín. A városban nem működik múzeum, de a helyi művelődési központban szinten minden héten tartanak kiállításokat, amelyek témái elsősorban a város történelme, jelene és a környék érdekességei.

 

Látnivalók:


Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tájházat alakított ki, mivel a városban eddig nem volt olyan múzeum vagy tájház, mely a hagyományokat, régi ereklyéket őrizne. A Táncsics u. 26. sz. alatti ingatlan már évek óta félig romos állapotban állt. Mivel környezete alkalmas volt egy tájház kialakításához, így annak külső és belső renoválásával, rendbetételével, emellett kulturális programok megrendezésére alkalmas tér kialakításával és belső berendezéseinek bővítésével a Start Mintaprogram keretében nyílt erre lehetőség. 

 

26. belterületi túraútvonal: Városháza – Csanád vezér szobor – Római katolikus templom – Park – Emlék sétány – Bereczki Máté növénynemesítő emléktáblája – Kripta sor és régi temető öreg fákkal – Parkfürdő és kemping – Szabadidő park – tölgyes – termálkút. – Kutas-éri csatorna – híd – Petőfi utca, régi iskola – Városi könyvtár – Városháza. (Távolság 3 km, menetidő 1 óra)


27. belterületi túraútvonal: Városháza – Árpád utca – Petőfi utca – Szabadság utca – Ipartelepi utca – Móra utca – Kodály köz – Református templom – Parókia – Régi iskola (nevezetes tölggyel) – melegkút – temető (Jassik Lajos 48-as honvéd őrmester sírja) – Mikes utca – Rákóczi utca – Ipartelepi út – Sármezey utca – Alkotmány utca – Városháza. (Távolság 9 km, menetidő 3 óra)

 

 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal

VEZETŐ: BÉNI ATTILA HIVATALVEZETŐ

 

 

Elérhetőségek
Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 169.
Levelezési cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 169.
Telefon: (68) 451-043
Fax: (68) 451-043
E-mail: mezokovacshaza.jaras[kukac]bekes.gov.hu

 

A Mezőkovácsházai Járási Hivatal illetékességi területe 18 településre terjed ki, székhelye Mezőkovácsházán található. Kialakított ügyfélfogadási rendünk alapján a székhelyen és a kirendeltségen is minden nap folyamatos az ügyfélfogadás. A többi településeken ügysegédi ügyintézés keretében, meghatározott ügyfélfogadási rend szerint heti egy nap biztosítjuk a szakmai feladatellátást. 

Járási Hivatal ügyfélfogadása

 

Szervezeti felépítés

 

 

 

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tel.: 68/381-011 
Fax.: 68/381-656
Email: titkarsagpolghiv[kukac]mezokovacshaza.hu
Honlap http://mezokovacshaza.hu
 

Mezőkovácsháza Város Képviselő-testülete
2019-2024.

Csepreghy Elemér polgármester: polgarmester[kukac]mezokovacshaza.hu
Albertus László – alpolgármester: albertus.laszlo[kukac]mezokovacshaza.hu
Varga Gusztáv – alpolgármester: vargagusztav[kukac]mezokovacshaza.hu

Képviselők:

Kálmán András
Zábrák Istvánné
Szénási István
Zalai Csaba
Gyömbér Ferenc
Dr. Gyurkó-Rigler Magda

Szervezeti Felépítés

I. TISZTSÉGVISELŐK

Csepreghy Elemér polgármester

Albertus László alpolgármester
Varga Gusztáv alpolgármester
Dr. Szilbereisz Edit  jegyző

II. OSZTÁLYTAGOZÓDÁS

1./ Igazgatási iroda (8 fő)

irodavezető: Szabóné Faragó Julianna

anyakönyv, hagyatéki ügyintézés
szociális hatósági igazgatás
gyermekjóléti tevékenység
szociális tevékenység
iktatás, postázási feladatok
köznevelési és közművelődési igazgatás
egészségügyi igazgatás
kapcsolattartás civil szervezetekkel
sport, ifjúsági feladatok
adminisztratív, leíró feladatok
közcélú, közhasznú foglalkoztatás
adminisztrációs feladatai kapcsolatos feladatok
közfoglalkoztatás irányítása,

2./ Műszaki iroda ( 5+2 fő )

irodavezető: Sóki Zoltán

településfejlesztés, városrendezés
kommunális közszolgáltatás
helyi építésügyi hatósági tevékenység
környezetvédelem és vízgazdálkodás
közbiztonsági referens
közterület-felügyelői feladatok
pályázatokkal kapcsolatos feladatok
működési-, telepengedélyezési hatósági feladatok
mezőgazdasági feladatok
közlekedési és hírközlési feladatok
helyi közútkezelői feladatok
piaci, vásári feladatok
informatikai feladatok,
épülettisztaság
lakásbérbeadás, lakásértékesítéssel
adminisztrációs feladatai kapcsolatos feladatok
közfoglalkoztatás irányítása,

3./ Költségvetési iroda ( 9fő )

irodavezető: Ágostonné Dohányos Ivett

önkormányzati költségvetési tervezés
pénzügyi beszámolás, pénzügyi kontroll
önkormányzati vagyonhasznosítás
önkormányzati vagyongazdálkodás
pénzforgalom bonyolítása
könyvelés: főkönyv, analitika
adóigazgatás

Ügyfélfogadási Rend

Csepreghy Elemér polgármester:

Minden hónap 1. és 3. csütörtökén 8-10 óráig

Albertus László alpolgármester:

Minden hónap 1. és 3. keddjén 8-10 óráig

Varga Gusztáv alpolgármester:

Minden hónap 2. és 4. hétfőjén 10-11 óráig

Dr. Szilbereisz Edit jegyző:

páratlan hét hétfő 9.00-11.00 óráig

Szabóné Faragó Julianna aljegyző:

minden héten kedden 9.00-14.00 óráig

 Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek ügyfélfogadása:

Hétfő: 9-12 óráig
Kedd: 9-14 óráig
Csütörtök: 9-14 óráig
Péntek: 9-12 óráig

Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek ügyfélfogadása:

Hétfő: 8-12 óráig;
Kedd: 8-15 óráig;
Szerda: 8-12 óráig;
Csütörtök: 8-15 óráig;
Péntek: 8 -12 óráig;

Ügyintézők elérhetősége a Polgármesteri Hivatal központi telefonszámán, a

68 / 381 – 011 – es központi számon 

Ebédidő: Hétfőtöl – Csütörtökig

12:00-12:30


Alapító Okirat

    

 

 

 

 

 

 

Az Idősek Klubja, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás –Mezőkovácsháza, Fáy u. 30.
Szociális információs szolgáltatás, Családsegítés- Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Gyermekjóléti Szolgáltatás – Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
Végegyháza, Széchenyi u.2.
Támogató Szolgáltatás- Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.

Tel./fax: 68/381-445
e-mail:  human1@citromail.hu
 Intézményvezető: Kovalik Angéla

 

A Humán Szolgáltató Központ 2007. január 01-én alakult meg. Az intézmény a szociális alapszolgáltatásokat és az egészségügyi alapszolgáltatások (védőnői szolgálat) lát el.

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák.

Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok elsősorban a gyermekek, a családok, az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat.

 

A mezőkovácsházi Humán Szolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások:

 

A nappali ellátás: elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

 

Étkeztetés: melynek keretében legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni azoknál, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt nem képesek biztosítani.

 

Házi segítségnyújtás: keretében kell gondoskodni, azokról az időskorúakról, akik otthonukban önerőből nem képesek magukat ellátni, azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek de amúgy képesek önmaguk ellátására. Ugyancsak ezen szolgáltatás keretében kell gondoskodni azokról, akik egészségi állapotuk miatt ezt igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

 

Családsegítés: mely által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

Támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével.

 

Védőnői szolgálat: Tevékenységük középpontjában a gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. Szakmai feladatainkat elsősorban önállóan látják el, de rendszeresen konzultálnak az egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos), a gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. Szoros személyes kapcsolatot tartanak gondozottainkkal, melynek során az egyéni szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban (egészségi, szociális, mentálhigiénés) igyekszünk tanácsot nyújtani. Ezen kívül részt vesznek a szűrővizsgálatok szervezésében, és lebonyolításában (a kötelező szűrések mellett az egészséghét programjaiba is bekapcsolódva). Előkészítik továbbá a védőoltásokat, valamint egészségnevelő programokat rendeznek gondozottjaink számára.

 

Kik lehetnek a Humán Szolgáltató Központ kliensei?

A Szolgálat tevékenysége Mezőkovácsháza, Kunágota és Végegyháza közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó személyre kiterjed.

Alapító Okirat