Csanád Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 184.

Tel./fax: 68/381-366
e-mail:  iskola5800@gmail.com
http://csanadvezersuli.hu/

Intézményvezető megbízott: Hoffmann Erika


 

Iskolánk esztétikus, kulturált környezetet biztosít a gyermekeknek a tanuláshoz.Tapasztalt, gyermekcentrikus, szeretetteljes, innovatív pedagógusok foglalkoznak a tanulókkal.Technikailag jól felszerelt iskola vagyunk:

 

 

 

 

 

tornateremmel, tornapályával számítógépes, Internettel rendelkező szaktanteremmel,

kísérletekre alkalmas fizikai és kémiai laborral rajz szaktanteremmel, nyelvi laborral,

az oktatáshoz szükséges taneszközökkel rendelkezünk.

 

 

 

 

Értékrendszerünkben nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok és a magyarságtudat erősítésére.

Tanulóink a körzeti, megyei és országos versenyeken kiváló eredményt érnek el sportból, természetismeretből, biológiából, matematikából, kémiából és sakkból.

Igyekszünk megfelelni a kor kihívásainak: bevezettük a kooperatív tanulásmódszertant, mely a tanulók és szülők körében nagy megelégedésre szolgál. Felső tagozaton a Differenciált képességfejlesztő módszer szerint tanítunk, biztosítva ezzel az esélyegyenlőséget, és azt, hogy minden gyermek a képességnek megfelelő oktatásban részesüljön. Tehetségfejlesztő munkánk aktív segítői. Dr. Balogh László, a Debreceni Egyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszékének vezetője, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, Túrmezeyné Heller Erika egyetemi adjunktus. Minden felső tagozatos tanuló részt vesz tanulásmódszertan foglalkozásokon.

Nagyfokú nyitottság jellemez bennünket a körülvevő környezetünk felé, melyet partnerkapcsolataink is alátámasztanak:

– óvoda – Magyar Tehetséggondozó Társaság

– könyvtár – Tehetségfejlesztő iskolák

– Kalocsa Róza KHT – környező iskolák

– rendőrség – tűzoltóság

– vöröskereszt – Apáczai Kiadó

– Humánfejlesztő és Információs Központ Békéscsaba

– Ipszilon KFT Békéscsaba

Az Apáczai Kiadó és a Vöröskereszt Bázisiskolája vagyunk.

Aktív Szülői Közösség működik az intézményben. Nyílt tanítási napokon a szülők betekintést nyerhetnek az iskola mindennapi életébe.

Pályaválasztási fórum szervezésével segítjük a 7. és 8. osztályosok továbbtanulását. Emelt szinten nyelvoktatást biztosítunk 5. osztálytól angol és német nyelvből.

Gyógytestnevelés óráink vannak.

Ingyenes szakkörök segítik a gyermekek érdeklődési körét kielégíteni.

1. és 2. osztályban iskolaotthonos oktatást biztosítunk 3. és 4. osztályban a felkészülést napközis foglalkozások segítik.

Korrepetálások, felzárkóztatások segítik a gyengébb képességű tanulók felkészülését.

Tehetségfejlesztő foglalkozások, gazdagító programok elégítik ki a jó képességű, érdeklődő tanulók kíváncsiságát, tudásvágyát.

Szabadidős programjaink:

Csanád Vezér hét
akadályversenyek, vetélkedők
túrák
sulidiscók
osztályrendezvények
kirándulások az ország különböző vidékeire

A művészetoktatásban az alábbi tanszakokon lehet tanulmányokat folytatni:

– zongora – furulya
– fuvola – klarinét
– gitár – szintetizátor-keybord
– hegedű – grafika

Az iskolakonyhán napi 3-szori étkezést tudunk biztosítani, és a kaja szuper jó!
Várunk minden diákot, akiknek felkeltette iskolánk az érdeklődését!