I. TISZTSÉGVISELŐK

Csepreghy Elemér polgármester

Dr. Szilbereisz Edit  jegyző

II. OSZTÁLYTAGOZÓDÁS


1./ Igazgatási iroda (8 fő)

irodavezető: Szabóné Faragó Julianna

anyakönyv, hagyatéki ügyintézés
szociális hatósági igazgatás
gyermekjóléti tevékenység
szociális tevékenység
iktatás, postázási feladatok
köznevelési és közművelődési igazgatás
egészségügyi igazgatás
kapcsolattartás civil szervezetekkel
sport, ifjúsági feladatok
adminisztratív, leíró feladatok
közcélú, közhasznú foglalkoztatás
adminisztrációs feladatai kapcsolatos feladatok
közfoglalkoztatás irányítása,

2./ Műszaki iroda ( 5+2 fő )

irodavezető: Sóki Zoltán

településfejlesztés, városrendezés
kommunális közszolgáltatás
helyi építésügyi hatósági tevékenység
környezetvédelem és vízgazdálkodás
közbiztonsági referens
közterület-felügyelői feladatok
pályázatokkal kapcsolatos feladatok
működési-, telepengedélyezési hatósági feladatok
mezőgazdasági feladatok
közlekedési és hírközlési feladatok
helyi közútkezelői feladatok
piaci, vásári feladatok
informatikai feladatok,
épülettisztaság
lakásbérbeadás, lakásértékesítéssel
adminisztrációs feladatai kapcsolatos feladatok
közfoglalkoztatás irányítása,

3./ Költségvetési iroda ( 9fő )

irodavezető: Ágostonné Dohányos Ivett

önkormányzati költségvetési tervezés
pénzügyi beszámolás, pénzügyi kontroll
önkormányzati vagyonhasznosítás
önkormányzati vagyongazdálkodás
pénzforgalom bonyolítása
könyvelés: főkönyv, analitika
adóigazgatás

III. OSZTÁLYTAGOZÓDÁSON KÍVÜL


Kiemelt építésügyi hatóság ( 2fő )

Irányítja: Dr. Szilbereisz Edit Jegyző