HU / EN

Mezőkovácsháza

város hivatalos weblapja

Magyar Katolikus Egyház

Székhely: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

illetékes képviselő: Orbán Sándor címe: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 51.


Boldogságos Szűz római katolikus templom

 

1879-ben épült a mezőkovácsházi katolikus templom, de már a század elején gyakorolták hitüket az itt élők.

Az első telepesek 1810-től a battonyai egyházközséghez tartoztak, majd 1833-ban alapították önálló plébániájukat. Mindeközben a szomszédos Reformátuskovácsházán is épül egy misézőhely Szent Ferenc tiszteletére.

A templom végül 1879-ben valósul meg, az épületen a neogótikus építészet jegyei fedezhetők fel. 1967-ben nemesvakolattal látják el, majd 2005-ben hajtanak végre rajta jelentősebb felújítást.

A mezőkovácsházi katolikus közösséghez tartozik Végegyháza és Kaszaper is. A gyülekezet életében a legnagyobb vallási ünnep a búcsú, melyet a szeptember 8-ához legközelebb eső vasárnap tartanak meg.

 

Magyarországi Református Egyház

Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

illetékes képviselő: Molnár Virág címe: 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 43.

 

 

 

A Mezőkovácsházi Református Egyházközség története

Kovácsháza reformátusai az 1800-as évek első felében szerveződtek gyülekezetté. Korabeli feljegyzésekben olvasható, hogy az ide települő református családok példamutató életet életek Isten tiszteletében, egymás szeretetében, erkölcsben, szolgálatban, tiszteletadásban. Ezért nevezték el az általuk alapított települést Reformátuskovácsházának. A gyülekezet első lelkipásztora Tar János volt, aki 1815-től szolgált Reformátuskovácsházán.

1896-ban kezdődött meg a templomépítés nagy munkája Regdon Sándor aradi építészmérnök tervei alapján, mely országos gyűjtéssel, részben egyházi támogatással, de főként a hívek nagy áldozatai alapján 1898- ban fejeződött be. A templommal egy időben épült meg a parókia épülete is. A lakosság templom, és a parókia építési vágya olyan nagy volt, hogy kenyéren és vöröshagymán élve, énekelve égették a templom tégláit.

A templomot 1899. október 9- én szentelték fel, Nagy Károly lelkipásztor szolgálati ideje alatt. A templom orgonáját még ebben az évben Soukenik János készítette el.

A templomépítés éveiben feljegyzések szerint 378-an vallották magukat református vallásúnak. Az 1911-13- évi névtárak szerint 760 reformátusvallású lakója volt Reformátuskovácsházának.

Az I. világháborúban a templom harangjait háborús célokra elvitték. Ezeket pótolták, de a II. világháború idején ismét áldozatul estek. A templom tornyát megfigyelőállásként használták, ezért célponttá vált. Ekkor lőtték le a torony sisakját, melynek helyreállítását csak 1966-ban sikerült elvégezni.

Reformátuskovácsházát ebben az időben csatolták Mezőkovácsházához, így változott meg az egyházközség hivatalos neve Reformátuskovácsházi Református Egyházközségről Mezőkovácsházi Református Egyházközségre.

A két világháború nem múlt el nyomtalanul a gyülekezet életében. Az I. világháborúban sokan életüket áldozták a hazáért. A II. világháború már kevesebb áldozatot követelt. Emléküket a templom főbejáratánál elhelyezett márványtáblák őrzik.

A háború után a gyülekezet létszáma erősen megfogyatkozott. Az egyházközségnek jelenleg 49 Egyházfenntartói Járulékot fizető tagja van Mezőkovácsházán, illetve a két szórványgyülekezetben Magyarbánhegyesen, és Medgyesegyházán.

A református egyházközség lelkipásztorai: Tar János (1815-1853), Bíró Lajos (1853-1864), Huszthy Mihály (1865-1886), Nagy Károly (1887-1900), Csák Emil (1900-1912), Szabó Dániel (1913-1954), Nagy Imre (1954-1960), Nagy György Jenő(1960-1994), Erdősi Tibor (1994- 1996), Kiss László(1996-1998), Simon István (1998- 1999), Deák Fogarasi András (1999-2004), Molnár Virág (2004- )

forrás: http://honlap.parokia.hu/lap/reff1815/cikk/mutat/a-mezokovacshazi-reformatus-egyhazkozseg-tortenete-1/