HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK LISTÁJA


Rendelet száma
Rendelet tárgya
5/2020 (IV.23)
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a helyi piac átmeneti szabályozásáról
4/2020 (IV.20)
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a települési támogatások átmeneti szabályozásáról
1/2020 (III.03)
A 2020. évi költségvetésről

Mellékletek:

mellékletek

10/2019 (VII.02)
Helyi közművelődésről

Mellékletek:

1. sz melléklet

22/2018 (IX.25)
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
7/2019 ( IV.30 )
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mellékletek:

1. sz melléklet

2/2019 ( III.5 )
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésről
Mellékletek:

1. sz melléklet

26/2018 (XII.18)
Településkép védelméről

Mellékletek:

1.sz melléklet
2.sz melléklet
3.sz melléklet
4.sz melléklet

17/2017 (IX. 26)
Hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli
házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat léte-
sítésénél alkalmazott díjtételekről
22/2018 (IX.25)
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
4/2018. (III.05.)
Költségvetés 2018
2/2018. (I.30.) Helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és tanácsnok tiszteletdíjáról
21/2017.(X.25) Újszülöttek életkezdési támogatásáról
Mellékletek:
melléklet.doc
20/2017.(X.20) Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
19/2017.(IX.26)
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
Mellékletek:
1.sz melléklet
5/2017.(II.28)
Költségvetés 2017

Költségvetés alap mellékletei

15/2017.(VIII.03.) Arculati Kézikönyv egyeztetési szabályai
2/2016.(II.16.)
Költségvetés 2016
Mellékletek:

Költségvetés végleges táblái

18/2016. (X.25.)
Közművelődésről  2016

1. sz. melléklet

5/2015 (II.27)
Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
1/2015 (II.17)
2015. évi költségvetés
2/2014 (II.18)
a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet
28/2014 (XII.23)
Házszámmegállapításról
13/2014 (VII.02)
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Mellékletek:
8/2014 (IV.29)
Önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtása
27/2013 (XII.17)
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet
29/2013 (XII.17)
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet
32/2013 (XII.17)
Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet
Mellékletek:
4/2013. (II. 19.)
2/2013 (II.19)
2013-as költségvetésről szóló rendelet
40/2012 (XI.07)
Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakszabályairól szóló rendelet
Mellékletek:
34/2012 (X.25)
Szelektív hulladékgyűjtésről
31/2012 (IX.08)
Tandíj rendelet
18/2012 (V.30)
Szabálysértési rendelkezés hatályon kívül helyezése
21/2012 (V.30)
Talajterhelési díj 2012.
7/2012 (II.9)
2012-es költségvetésről szóló módosított rendelet
9/2012 (II.20)
Piac, vásár
Mellékletek:
26/2011. (XI.30)
Civil szervezetek és egyházak támogatása
Mellékletek:
10/2011. (IV.22.)
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
4/2011. (II.14.)
Költségvetés 2011.
1/2011. (II.15.)
Hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél alkalmazott díjtételekről
23/2010 (XI.30)
A helyi adókról szóló módosított rendelet
Mellékletek:
3/2010. (II.12.)
Költségvetés 2010.
24/2009. (X. 27.)
Egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról
21/2009. (X.27.)
Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
14/2009. (VI. 18.)
Önkormányzat jelképeinek meghatározásáról és azok használatának rendjéről
6/2009. (IV.30.)
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
2/2009. (II. 12.)
2009. évi költségvetés
35/2008 (XII.22.)
Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről
24/2008. (IX.15.)
A köztisztviselők díjazásának, juttatásainak és támogatásának szabályozásáról és azok pénzügyi fedezetéről
18/2008. (VI.30.)
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet

15/2008. (VI.30.)
Köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről
10/2008. (IV.17.)
4/2008. (II.21.)
Költségvetés 2008. évi
12/2007. (IV. 2.)
8/2007. (III.29.)
Költségvetés végrehajtása 2006. évi
5/2007. (II. 15.)
Költségvetésről 2007. évi
4/2007 (III.2.)
A Polgármesteri Hivatal közbeszerzési szabályzatáról szóló 13/2006. (V.11.) ör. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
25/2006. (XII. 15.)
9/2006. (III. 30.)
46/2004. (XII. 31.)
38/2004. (IX. 20.)
Gépjármű várakozóhelyek megváltásáról
33/2004. (VIII. 25.)
Hulladékgazdálkodási tervről
19/2004. (VI. 15.)
15/2004. (IV. 1.)
12/2004. (IV. 1.)
Közbeszerzésekről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
8/2004. (III. 16.)
Közterületek rendjéről és tisztaságáról
18/2002. (X. 3.)
Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
13/2002. (VI. 28.)
Területi ellátási kötelezettség szerint megállapított háziorvosi körzetekről
9/2001. (VI.1.)
Parlagfű visszaszorításáról
8/2001. (VI.1.)
23/2000. (IX.14.)
Ebtartásról
29/1996. (X.29.)